Sisällysluettelo:

Millainen harhaanjohtaminen saa vakuutetun vakuuttuneeksi?
Millainen harhaanjohtaminen saa vakuutetun vakuuttuneeksi?
Anonim

Kiertäminen on harhaanjohtava esitys, joka taivuttelee vakuutetun tai vakuutuksenottajan hänen vahingoksi peruuttamaan, raukeamaan tai vaihtamaan vakuutusta.

Millainen harhaanjohtaminen saa vakuutetun perumaan hänen vahingonsa?

"Twisting" on harhaanjohtava esitys, joka taivuttelee vakuutetun/omistajan hänen vahingoksi peruuttamaan, raukeamaan tai vaihtamaan vakuutussopimuksista toiseen.

Mitä seuraavista vakuutettu voi esittää vakuutuksenantajalle, joka toimittaisi todisteet korvausvaatimuksesta?

Varojen korotuksia kerrytämisjakson aikana ei veroteta ennen kuin ne on tosiasiallisesti vastaanotettu.) Mitä seuraavista vakuutettu voi esittää vakuutuksenantajalle, joka todistaisi korvausvaatimuksen ja havainnollistaisi vahingon vakavuutta? (Vakuutettu voi toimittaa korvaustodistuksen vakuutuksenantajalle vahingon sattumisen jälkeen.

Millä seuraavista vaihtoehdoista vakuutuksenantaja voi vapauttaa alaikäisen vakuutetun?

Miksi vakuutuksenantaja voi vapauttaa alaikäisen vakuutetun vakuutusmaksuista, jos alaikäisen vanhemmat ovat kuolleet tai vammautuneet? Maksajan etuus. Jos maksaja (yleensä vanhempi tai huoltaja) tulee työkyvyttömäksi vähintään kuudeksi kuukaudeksi tai kuolee, vakuutuksenantaja luopuu vakuutusmaksuista, kunnes alaikäinen saavuttaa tietyn iän, kuten 21.

Kun henkivakuutuksen perusteella vakuutettu kuoli nimetty edunsaaja?

Tämän sarjan ehdot (10) Kun henkivakuutuksen mukainen vakuutettu kuoli, edunsaaja sai vakuutuksen nimellissumman sekä kaikkien maksettujen vakuutusmaksujen palautuksen.

Harhaanjohtamisen luento (1/4)

Misrepresentation Lecture (1 of 4)

Misrepresentation Lecture (1 of 4)
Misrepresentation Lecture (1 of 4)

Suosittu aihe

Toimittajan valinta